Kiedy diabeł puka do drzwi
Pastor Craig Groeschel

"diabeł jako oskarżyciel"

Potrzebujesz modlitwy? Naciśnij przycisk.
  • Czat
  • Uwagi
  • Harmonogram
  • Kolejny Krok